Van Wenum Consultancy  |  info@vanwenumconsultancy.nl
Partner in procesbegeleiding in de infra sector

Projecten

Vanaf 2009 is het opbouwen van ervaringen begonnen. In de afgelopen jaren zijn veel projecten voorbijgekomen en afgerond. De laatste twee projecten waaraan een grote bijdrage is geleverd zijn:

DBFM project SAA A1/A6 Diemen - Almere Havendreef:

- Coördinator Opleveren
  (Rijkswaterstaat, 12 stakeholders)

- Procesmanager
  (Certificatenmanagement, Configuratiemanagament (CMDB),   Systems Engineering (SE), Documentmanagement)

Periode: Aug 2014 - heden

DBFM project Omlegging Twenteroute N18 Eibergen - Enschede: 

- Adviseur procesmanagement

- Coördinator Opleveren
 (Rijkswaterstaat, 9 stakeholders)

Periode: Juli 2017 - heden