Van Wenum Consultancy  info@vanwenumconsultancy.nl 

Partner in procesbegeleiding 

Projecten

De projecten waaraan Van Wenum Consultancy onder andere aan heeft bijgedragen zijn:  

DBFM project SAA A1/A6 Diemen - Almere Havendreef:

 - Coördinator Opleveren 
  (Rijkswaterstaat, 12 stakeholders)

- Procesmanager 
  (Certificatenmanagement, Configuratiemanagament (CMDB),   Systems Engineering (SE), Documentmanagement)

Periode: Aug 2014 - Aug 2018


DBFM project Omlegging Twenteroute N18 Eibergen - Enschede: 

- Adviseur procesmanagement

- Coördinator Opleveren
 (Rijkswaterstaat, 9 stakeholders)

Periode: Juli 2017 - Mei 2018


D&C Project Zuidasdok

- Procescoördinator Hoofdwegennet en kunstwerken
- Procescoördinator Openbaar Vervoer Terminal (OVT)


Periode: April 2018 - heden


DBFM project A12/A15 Doortrekken knooppunt Ressen - Oudbroeken (Via15)

- Procescoördinator deelgebied 2


Periode: Juni 2020 - Heden


UAV-GC project Renovatie Paleis van Justitie 's-Hertogenbosch

- Procesmanager


Periode: Juli 2021 - Heden