Van Wenum Consultancy  |  info@vanwenumconsultancy.nl
Partner in procesbegeleiding in de infra sector

Welkom op de website!

De projecten die de Rijksoverheid aanbesteed zijn steeds groter en complexer. Hierbij komt ook dat verantwoordelijkheden worden verschoven van opdrachtgever naar opdrachtnemer. Een grote uitdaging is de afgelopen jaren gebleken. Een brood kopen bij de bakker is één, maar het hele bakproces daarvoor is veelal onbekend. Hetzelfde geldt voor de infra sector. 

De contracten zijn steeds omvangrijker in waarde maar ook in complexiteit. De opdrachtnemer krijgt veelal niet meer alleen de bouw gegund. Binnen de huidige contractvormen zoals Design & Construct (D&C)  is bijvoorbeeld ook het ontwerp onderdeel van de aanbieding van de opdrachtnemer. Daarnaast worden de echt grote werken veelal aanbesteed onder contractvormen die nog verder gaan. Deze zogeheten DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) contracten leggen nog meer verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer. Hierbij is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor:
- Ontwerp
- Realisatie
- Onderhoud
- Financiering

Dit vergt veel meer van een opdrachtnemer in andere gebieden dan het bouwen alleen. Hierbij is het essentieel dat raakvlakken afgestemd worden en de meest integrale oplossingen worden bedacht, ontworpen en gerealiseerd. Dit roept om een vloeiend lopend proces om deze immense klussen effectief en efficiënt te laten verlopen en aantoonbaar aan alle verplichting te voldoen.

Van Wenum Consultancy ondersteund in alle rollen van procesmanagement en procesbeheersing die benodigd zijn deze uitdagingen tot een goed einde te brengen.